ODDZIAŁ SOSNOWIEC
41-200 Sosnowiec
ul. Nowopogońska 1
tel. 668-124-670

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Sp. z o.o.

ODDZIAŁ CZELADŹ
41-250 Czeladź
ul. Lotnicza 8
tel. 032 265-93-37
fax. 032 265-12-10

Strona główna
e-mail: cortex@cortex.pl

USUWANIE ODPADÓW

 

Odpady ciekłe są gromadzone i transportowane w pojemnikach – kontener SL 7 o pojemności 1000 litrów na palecie i w oplocie metalowym (wykonanie HDPE + Viton) wraz z oprzyrządowaniem, posiadający stosowne atesty (atest UN 1,9  PZH dopuszczenia KDT).

Załadunek odpadów do pojemników odbywa się przy pomocy pompy wirnikowej samozasysającej, pompy zatapialnej z wirnikiem jednokanałowym lub pompy membranowej. W przypadku stosowania kontenerów do gromadzenia odpadów na terenie wytwórcy pełne pojemniki ładowane są na samochód przy użyciu wózka widłowego.

Rozładunek odpadów ciekłych odbywa się grawitacyjnie. W punkcie rozładunku do dolnego zaworu kontenera, podłączany jest elastyczny przewód chemoodporny średnicy  60 mm z końcówkami szybkozłączy typu Camlock (HDPE+Viton) lub Polyrac (PE + guma). Po otwarciu zaworu odpady przepływają do zbiorników stacji neutralizacji. W przypadku odpadów gęstych rozładunek odbywa się poprzez wypompowanie odpadów górnym otworem kontenera.

Pojemniki są opakowaniem zwrotnym. Posiadają trwały napis z nazwą właściciela i kolejny numer.

W zależności od wielkości partii, do transportu wykorzystywane są samochody o ładowności  6, 8 lub 10 kontenerów.

Odpady pylaste odbierane są w pojemnikach typu BIG-BAG z dolnym rękawem rozładunkowym. Istnieje możliwość odbioru odpadów pylastych luzem po wstępnym zwilżeniu lub zgranulowaniu.

Szlamy odbierane są szczelnymi samochodami samowyładowczymi o ładowności 25 ton. Mniejsze partie mogą być odbierane w workach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych.

Osoby prowadzące załadunek i rozładunek kontenerów posiadają przeszkolenia ADR i BHP oraz świadectwa kwalifikacyjne w zakresie przewozu i obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi następujących klas

2 – gazy,

3 – materiały ciekłe zapalne,

4.1 – materiały stałe zapalne,

4.2 – materiały samozapalne,

4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

5.1 – materiały utleniające,

5.2 – nadtlenki organiczne,

6.1 – materiały trujące,

6.2 – materiały zakaźne,

8 – materiały żrące,

9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne,

 

Kontrola jakości odpadów

Każda pierwsza partia odpadu jest badana i wstępnie oceniana pod kątem możliwości unieszkodliwiania lub gospodarczego wykorzystania. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, dostawy bieżące są kontrolowane okresowo, z częstotliwością 1 raz w roku oraz w przypadku  zmian jakościowych odpadu.

 

Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczne wyposażenie do poboru prób odpadów wraz z pojemnikami na próby (PP) oraz laboratorium ruchowe (pomiary fizykochemiczne + spektrofotometria) do wstępnej analizy jakościowej odpadów.

Strona główna
Info o odpadach
Decyzje
Nasza oferta
O firmie
Klasyfikacja odpadów
Zapytaj ekspertów
Praca
Kontakt
Linki